Ga naar de uitgeverij Wolters Plantyn Info over het handboek

3 Sequentiële problemen
3.1 Principe functiediagram
3.2 Stappen of fasen
3.3 Acties, overgangen en overgangsvoorwaarden
3.4 Beschrijvend functiediagram
3.5 Technologisch functiediagram
3.6 Omzetten vormen van het technologisch functiediagram naar een PLC-programma
3.7 Memoriseren of onthouden van een actie
3.8 Voorwaardelijke actie (Conditional action)
3.9 Opstellen van een functiediagram met behulp van een signaaltijdsdiagram
3.10 Niet lineaire sequenties
3.11 Starten en stoppen van de cyclus