OMRON

Vertakkingen

Bij OMRON heb je twee mogelijkheden om vertakkingen in je programma te verwerken.
De eerste methode kun je vergelijking met oplossing 2 van de basiscursus (SIEMENS). Met een gemeenschappelijk stuk stuur je een Marker aan. Die marker plaats je dan voor elke vertakking.
Bij de OMRON plaats je achter het gemeenschappelijk deel de IL-instructie. IL komt van interlock en dit betekent: overlappen, in elkaar grijpen. Voor de programmalijnen die na de IL-instructie komen, geldt als extra voorwaarde dat de RLO van het IL-netwerkje 1 moet zijn.
Als al de vertakkingen opgenomen zijn in je programma, sluit je af met de ILC-instructie (Interlock close). Voor de lijnen die na de ILC-intructie staan, geldt de IL-instructie niet.

Voor complexe vertakkingen kun je gebruik maken van een TR (Temporary Relais). Je kunt verschillende TR's in een netwerk plaatsen. Je programmeert ze als een uitgang.
Als je het ladderdiagram ingeeft, moet je de TR-instructie (het cirkeltje met de letters TR) niet plaatsen. Bij de omzetting van het ladderdiagram naar de instructielijst plaatst het softwarepakket de TR-instucties automatisch in de instructielijst.