1. Fundamentele opbouw van een PLC
1.1 Wat is een PLC ?
Surf naar het gewenste item van dit deeltje:
Verklaring benaming PLC
Voordelen van een PLC
1.1.1 Verklaring benaming PLC

P: programmable - programmeerbaar
L: logic - gebruik makende van de logica
C: controller - schakelsysteemFoto van PLC's
KLik hier

1.1.2 Voordelen van een PLC : zie handboek.

1.2 Algemene opbouw van een PLC

Surf naar het gewenste item van dit deeltje:
Blokschema
Bouwvormen van een PLC
1.2.1 Blokschema

Klik hier voor info over de voeding Klik hier voor info over ingangen Klik hier voor info over programma en datageheugen Klik hier voor info over uitgangen Klik hier voor info over de CPU Klik hier voor info over het programmeertoesel Klik hier voor info over PIQ Klik hier voor info vor PII

Info over RAM, ROM, EPROM, EEPROM, flashcard,...KLik hier

1.2.2 Bouwvormen van een PLC

Monoblok systeem
De CPU met het geheugen, de ingangs- uitgangsblokken vormen één onafscheidelijk geheel. Soms maakt ook de voeding deel uit van het geheel. Je hebt een vast aantal in- en uitgangen ter beschikking.
Modulair systeem
De PLC is opgebouwd uit modules.Je kunt de PLC volgens je eigen wensen samenstellen. De verschillende modules worden op een gemeenschappelijk voetstuk of rail gemonteerd.


Monoblok systeem modulair uitbreidbaar
Bij heel wat PLC-fabrikanten koop je een basismodule die bestaat uit een voeding, een CPU en een aantal in- en uitgangen. De basismodule kan je uitbreiden met modules. Het is dus een combinatie van een monoblok en een modulair systeem.


1.3 Soorten in- en uitgangen
Surf naar het gewenste item van dit deeltje:
Opbouw van een adres voor in- en uitgangen
Opbouw van de PLC "Siemens" S7-300
Opbouw van de PLC "Siemens" S5-100
Digitale of analoge in- en uitgangen
1.3.1 Opbouw van een adres voor in- en uitgangen


Achter de I of de Q staat een volgnummer.
I 124.3 Ingangsbyte 124 bit 3
Q 0.4 Uitgangsbyte 0 bit 4
Sommige merken van PLC's gebruiken de letter "O" voor output.

1.3.2 Opbouw van de PLC "Siemens" S7-300


Opmerking: om didactische redenen zijn de bytes in afzonderlijke kadertjes weergegeven. In werkelijkheid, zijn er meestal 2 of 4 bytes per module of per rij aansluitcontacten.

1.3.3 Opbouw van de PLC "Siemens" S5-100

De PLC S5-reeks van Siemens is een van de voorlopers van de S7-reeks. Het is een modulaire PLC. De eerste byte heeft nummer 0. De volgorde van in- en uitgangen kan je vrij kiezen.
E: Eingang
A: Ausgang

1.3.4 Digitale of analoge in- en uitgangen

Bij digitale signaalverwerking zijn er 2 toestanden 1 of 0.
Een ingang krijgt een signaal of geen signaal, een uigang wordt al of niet geschakeld.
Dij analoge in- en uitgangen worden signalen tussen bepaalde grenzen verwerkt.

1.4 Aansluiten van digitale ingangen

Surf naar het gewenste item van dit deeltje:
Algemeen
Status of toestand van een in- of een uitgang
Aansluiten van tweedraadse schakelelementen
Digitale of analoge in- en uitgangen
1.4.1 Algemeen


1.4.2 Status of toestand van een in- of een uitgang


Oefening
Vul de status in

1.4.3 Aansluiten van tweedraadse schakelelementen

Oefening
Sluit op I 124.2 een eindstandschakelaar S3 aan.

1.4.4 Aansluiten driedraadse sensoren


Info over soorten sensoren (foto's en symbolen)
KLik hier
Info over principes optische sensoren KLik hier
Info over aansluitschema's sensorenKLik hier
Websites met firma's sensoren

1.5 Aansluiten van digitale uitgangen

Surf naar het gewenste item van dit deeltje:
Relaisuitgang met gemeenschappelijke klem
Relaisuitgang met gescheiden contacten
Transistoruitgang
Beveiligen van een transistoruitgang

1.5.1 Relaisuitgang met gemeenschappelijke klem (Com)


Oefening
Sluit op Q 124.2 een controlelamp aan en op Q 124.4 een elektroventiel aan

1.5.2 Relaisuitgang met gescheiden contacten


Oefening
Sluit op Q 124.2 een controlelamp van 24 V DC aan

1.5.3 Transistoruitgang


Oefening
Sluit op Q 124.1 een controlelamp en op Q 124.3 een elektroventiel aan.

1.5.4 Beveiligen van een transistoruitgang