Aangepast zoeken
1. Informatieverwerking
1.1 Blokschema informatieverwerking"
Opbouw van een automatisch proces

Klik voor info over robots

Blokschema informatieverwerking

Voorbeelden van processen met actoren en signaalgevers: klik voor voorbeeld 1 Klik voor voorbeeld 2

2. Verschil tussen analoge en digitale informatie
2.1 Onderscheid analoge en digitale informatie

Analoge signalen kunnen allerlei waarden aannemen tussen bepaalde grenzen.
Enkele voorbeelden:
2.2 Bit, byte, woord


: Een byte schakelelementen
Oefening
Vul in: bit, byte, woord

2.3 Meerbitsinfo
Eén bit, twee bits en drie bits:

Het aantal mogelijke combinaties vind je met de formule:

Oefening
Vul de tabel aan voor 4 bits

Oefening
Hoeveel mogelijke informaties kun je verzenden met 6,8,16 en 32 bits?
6: 8: 16: 32:

Oefening
Hoeveel verschillende informaties kun je verzenden met één byte en met één woord?
Byte: Woord:

2.4 Seriële parallele transmissie
Ser:iële transmissie:

Parallele transmissie:

Oefening
Hoeveel geleiders heb je minstens nodig om informatie onder de vorm van woorden te sturen bij een seriële verbinding en bij een parllele verbinding?
Serieel:
Parallel:

2.5 Digitaliseren van een analoog signaal


Omzetting van een analoog signaal (10 V) naar een digitaal signaal met 2 bits.


Oefening
Hoeveel bits heb je minstens nodig om een analoog signaal om te zetten in 10 blokjes? Verklaar je antwoord.

Oefening
Hoe groot zijn de blokjes als je een analoog signaal van 0 - 10 V omzet in digitale 3-bits informatie?

2.6 Encoder - decoder

Een encoder zet een decimale waarde om in een binaire code.


Een decoder zet een binaire code om in een decimale waarde.


3. Getalstelsels

3.1 Decimaal
Decimaal of 10-delig: het grondgetal is 10
6.102 + 3.101 + 7.100 = 600 + 30 +7 = 637
Oefening
Ontleed de decimale getallen 10, 55, 1958 en 2004 in grondtallen en coëfficiënten
10:
55: 1958: 2004:
Extra Oefening
Ontleed de decimale getallen 1945 en 1830 in grondtallen en coëfficiënten
1945: 1830:
Welke belangrijke gebeurtenissen horen bij die twee data?

3.2 Binair
Een binair of 2-delig stelsel heeft als grondgetal 2.
Oefening
Ontleed de binaire getallen 100, 001, 1010, 11111 in grondtallen en coëfficiënten.
100:
001: 1010: 11111:

3.3 Hexadecimaal
Het hexadecimale of 16-delige stelsel heeft 16 symbolen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.
Een 16-delig stelsel heeft als grondgetal 16.
De coëfficiëntwaarden van de symbolen A, B, C, D, E en F zijn in volgorde: 10, 11, 12, 13, 14 en 15.
Oefening

Ontleed de hexadecimale 1FF, 5EA3, C123D, in grondtallen en coëfficiënten.
1FF:
5EA3: C123D:
Bij deze link vind je meer info over getalstelsels, je vind er onder andere een antwoord op de vraag: "Waarom een getal hexadecimaal weergeven?"

3.4 Omvormen van getallen
Van decimaal naar binair
We willen het decimale getal 100 omvormen naar een binair getal.
Methode 1 (Methode 2 is in het handboek beschreven)
We delen het getal steeds door 2 en noteren de rest.
100:2 = 50 rest = 0
50:2 = 25 rest = 0
25:2 = 12 rest = 1
12:2 = 6 rest = 0
6:2 = 3 rest = 0
3:2 = 1 rest = 1
1:2 = 0 rest = 1

Oefening
Vorm de decimale getallen getallen 10, 55, en 158 om naar een binair getal.
10:
55: 158:
Kies zelf een decimaal getal. Vorm het om en controleer je oplossing met deze website:

Van binair naar decimaal
Geef elke bit een getalwaarde gelijk aan een macht van 2 (20, 21, 22, 23, enz), begin met de rechtse bit. Tel dan die getallen op.
Oefening
Vorm de binaire getallen getallen 1100100, 111, 0101, 00000101, 111000 om naar een decimaal getal.
1100100: 111: 0101:
00000101: 111000:
Kies zelf een binair getal. Vorm het om en controleer je oplossing met deze website:

3.5 BCD-code
De BCD-code van het decimaal getal 359 is: 0011 0101 1001


Oefening

Vorm de decimale getallen om naar een BCD-getal
6:
10: 987:
654: 1302: 1830:
In het handboek vind je andere oefeningen

Oefening

Vorm het binaire getal om tot een BCD-code
1001:
1000 0001:
0011 0011 0011:
0110 0100 0000 0101:
In het handboek vind je andere oefeningen

3.6 Omvormingstabel

Oefening

Vorm met behulp van de tabel het decimale getal om tot een BCD-code.
432:

5861: